En VVS 2000 medlem presenterar sig.

Inom konsult- och entreprenörsbranscherna finns alla kategorier av företag och företagare, med olika syn på etik och moral i sin affärsverksamhet. VVS-branschen är inget undantag. Har man varit tillräckligt länge i branschen så lär man sig ganska snart, vilket recept som i längden betalar sig bäst.Soren_Adolfsson_sv

Ett bra exempel på detta tänk och en av vår bransch´s tunga profiler som varit med om det mesta är   Sören Adolfsson på Installationsbolaget. Från mitten av 1970-talet då Sören började sin bana som anställd konsult är han idag, sedan år 2000, egenföretagare i Installationsbolaget.

Har du något som fungerar lite som ett mantra eller rättesnöre i ditt agerande och företagande?

– Mina föräldrar lärde mig tidigt att man skall ”göra rätt för sig” och det har jag försökt att leva efter. I början av livet kanske omedvetet men på senare tid alltmer medvetet. Jag sätter en ära i att göra rätt för mig till kunder, anställda , leverantörer och till skattemyndigheten. Då sover man alltid gott om nätterna….

Sneglar du ibland på hur andra branscher gör?

– Nästan alla branscher är ju bättre på att skriva riktiga avtal innan man startar ett uppdrag. I vår bransch, upplever jag,  är det ibland lite väl ”lösa boliner” både bland kunder och underentreprenörer. Produktionsmässigt är jag övertygad om att vi kan lära oss mycket från tillverkningsindustrin. Min fru är beteendevetare och jobbar med personalfrågor, arbetsrätt och liknande. Av henne lär jag mig mycket hela tiden som jag har stor nytta av.

Betydelsen av nätverk i branschen? 

rondell-Betydelsen av nätverk och samarbete med kunderna behöver väl ingen övertygas om, men vikten av att ha bra relationer med leverantörer och konkurrenter/branschkollegor är inte lika tydlig. Vi kan bli mycket mer öppna kollegor emellan. Vi har mycket att lära av varandra utan att det behöver kosta i konkurrenskraft.

Vad i branschen gör/har gjort dig riktigt arg och besviken?

-Riktigt förbannad blir jag när jag upptäcker att vissa kunder anser sig inte behöva betala om dom inte vill. En av dom stora byggentreprenörerna betalade inte vår faktura med innehållet belopp för att dom hade hittat på ett motkrav som visade sig vara helt felaktigt. Efter mycket diskussioner med våra advokater bestämde vi oss för att inte gå vidare eftersom handläggningstiden är så lång och utgången inte självklar. Undrar om ledningen i det bolaget nånsin hört uttrycket ”Man ska göra rätt för sig”. Ibland blir man riktigt mörkrädd…

Något som gör dig imponerad, glad och upprymd?

-Det blir jag fortfarande för varje ny order även om det på senare år inte har varit riktigt lika roligt att göra efterkalkylen. Jag blir inte ofta imponerad, möjligtvis när våra leverantörer gör strålande affärer trots att dom nästan gråter när vi gör affärer med dom. Snacka om imponerande skådespelarprestationer.

Är lönsamhet en katalysator eller fartdämpare?sprinkler

-Lönsamheten är ju bedrövlig på många projekt även om jag är medveten om att vi själva sätter priserna. Det hade i alla fall varit mycket roligare om det gick lite bättre för många av oss i branschen. En sak som stör mig varje gång är att när vi sitter på upphandlingsmöte efter upphandlingsmöte så kostar det alltid pengar. Många av oss ”tvingas” att avrunda neråt till jämnt hundratusental, ”pruta” in håltagning, brandtätning, utsättning och allt möjligt annat som vi säger ja till när vi nästan har fått jobbet. Nån som känner igen sig?

Dina starka sidor som företagsledare?

-Det får någon annan svara på. Med stigande erfarenhet blir jag mer medveten om mina svagheter än mina styrkor. Det kanske kan vara en styrka i sig att vara medveten om svagheterna. Jag tycker att jag har blivit bättre på att kontrollera mitt humör och har inte samma behov av att omedelbart tala om vad jag tycker om allt och alla. Jag var värre förr….