Halland

För medlemsföretag i Halland

Sektion Halland kontaktpersoner.

A

Krister Andreasson

Sammankallande sektion Halland Oscar Hanson VVS
Mobil: 0708-199239

E

Magnus Eriksson

Ledamot sektion Halland Assemblin VS AB
Mobil: 0704-751423

J

Joakim Johansson

Ledamot sektion Halland Bravida Sverige AB
Mobil: 0730-461062

P

Martin Pohl

Ledamot sektion Halland Assemblin VS AB
Mobil: 0704-751423