Skaraborg

För medlemsföretag i Skaraborg

Sektion Skaraborg kontaktpersoner.

Å

Håkan Åström

Sammankallande sektion Skaraborg Västgöta Rör AB
Mobil: 0703-10 94 94

G

Kenneth Gustafsson

Ledamot sektion Skaraborg Bravida Sverige AB
Mobil: 0702-65 43 20

L

Lars-Erik Larsson

Ledamot sektion Skaraborg Assemblin VS AB
Mobil: 010-475 25 61