Trycksaker från VVS2000

VVS2000 har tagit fram ett broschyrmaterial för att marknadsföra branschen, och för att stötta medlemsföretagen när dessa behöver informationsmaterial vid exempelvis rekrytering av nya medarbetare. Detta material finns att rekvirera från VVS2000s kansli. Men kan även laddas ner genom att klicka på nedanstående bilder.

Ny version 2018
Läs vilka olika yrken man han jobba inom, i VVS-branschen.
En_vvs-montors_vardag
Detta  kan en vanlig dag innehålla för en VVS-montör.
Valkommen
Välkomna i gemenskapen, det behövs alltid VVS-montörer

projektledare

 

 

 

 

 

 

 

VVS-branschen behöver fler projektledare.